Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Jaworowa
Miejsce: 
Jaworowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Palenicek, Czarny filar
Wycena: 
V+
Wycena uzupełniająca: 
VI+
Styl: 
OS
Czas: 
5,0
Data: 
2023-08-15
Uwagi: 
Wariant prostujący w środkowej części. Dwa nowe? wyciągi VI+. Skała miejscami krucha, ale jak na pn. ścianę nie ma tragedii. Droga raczej poważna. Asekuracja w 90% własna, miejscami wymagająca. Droga ciekawa.
Kto: 
Jerzy Gurba, Bogdan Groń
Klub: 
KW Nowy Sącz