Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Ciężki Szczyt
Nazwa drogi: 
Krawędzią między pn.-wsch. ścianą, a wsch. ścianą (Szukając Stanisławskiego)
Wycena: 
VI-
Data: 
2023-08-16
Uwagi: 
Nie znam nikogo kto przechodziłby jakąkolwiek drogę na pn.-wsch. ścianie Ciężkiego Szczytu. Osobiście już po raz drugi próbowałem zlokalizować wejście i przebieg drogi WHP 1205 (droga Stanisławskiego). Chodziłem "w tą i z powrotem", "falistą półką" przecinającą ścianę, z której startuje właściwa część drogi. "Olbrzymi blok" (w rzeczywistości dwa bloki), wspomniany w opisie dróg WHP 1205 i WHP 1204 miał być drogowskazem i owszem był, ale tylko dla drogi WHP 1204. Tu wszystko się zgadzało z opisem wejścia w ścianę, natomiast po raz kolejny nie byłem w stanie znaleźć terenu opisanego na wejściu w drogę Stanisławskiego. W miejscu, gdzie zdaje się powinna wchodzić droga, ściana wygląda bardzo poważnie, zdecydowanie trudniej niż "częściowo bardzo trudno". Ostatecznie poddałem się i podjęliśmy decyzję by poprowadzić własną wersję "Stanisławskiego" zaczynając na wschodniej ścianie i trzymając się krawędzi rozgraniczającej ściany wschodnią i pn.-wschodnią. Oto opis drogi: (A) Drogą WHP 1243 do żlebu spadającego z Przełęczy pod Wysoką. Nim 20 m w górę do niewielkiego kociołka. (B) Tuż na lewo od przewieszonego końca filara (oddzielającego ściany pn.-wsch. i wsch.) ciągnie się ku górze pionowa rysa. Na lewo od niej znajduje się ścianka z wysokimi stopniami ograniczona z lewej strony nieregularnym zacięciem wznoszącym się tuż nad wspomnianym kociołkiem. Spod zacięcia ową ścianką, skośnie w prawo ku górze (IV) i łatwiejszym terenem, w tym samym kierunku, do przedłużenia wspomnianej wcześniej rysy. Nią 10 m do kociołka (z kociołka w lewo odchodzi płytowa załupa, 35 m, IV). Nad kociołkiem rysa przekształca się w wąski, 20-metrowy komin z zaklinowanymi u góry blokami skalnymi. Kominkiem 10 m w górę i w prawo zacięciem na wygodną, dużą platformę, z ogromnym blokiem skalnym. Dwa metry nad platformą jest okap. Rysą od lewej strony nad okap i przez ściankę na wygodne siodełko w żebrze (II+, m. V, 25 m). Na prawo od żebra znajduje się kolejne żebro a pomiędzy nimi trawiasta rysa. Lewym żebrem kilka metrów w górę, po czym półką w prawo na platformę między żebrami. Stromym zacięciem między żebrami 8 m w górę na platformę na której wspomniane dwa żebra łączą się ze sobą. Przedłużeniem żebra w górę na ogromny taras zasłany głazami pod litą kopułą szczytową (I-II). (C) Z najwyższego punktu tarasu na ogromny blok skalny i pionową rysą nad nim w górę, do jej końca, a następnie ścianką kilka metrów w górę do półki skalnej idącej w lewą i prawą stronę (40 m, VI-). (D) Półką w lewą stronę i ku górze w kierunku przewieszone kominka wznoszącego się nad płytą (na lewo od niego zachylone w lewo zacięcie). Kominkiem kilka metrów w górę (V+) i depresją nad nim (po lewej gładkie zacięcie) 10 m w górę na platformę (V+, 30 m). Nad platformą, po lewej stronie, wznosi się komin, a z prawej strony, za filarkiem, wznosi się popękane zacięcie. Zacięciem w górę i jego prawą stroną na filarek je ograniczający. Filarkiem w górę na platformę z prawej strony pod przewieszonym, odpękniętym od ściany dużym blokiem. 3-metrową ścianką z prawej strony na kolejną platformę (V+, duża ekspozycja) i z niej przez 3-metrowy kominek z zaklinowanymi kamieniami na pn.-zach. grań Ciężkiego Szczytu (35 m, V+). Nią przez trzy wybitne zęby wierzchołek. Droga zaczyna się na lewo od drogi WHP 1205 (Stanisławski). Odcinek (C) jest prawdopodobnie wspólny dla dróg WHP 1204 i WHP 1205. Na nim 5 bardzo starych haków! Droga WHP 1204 po dojściu do półki kontynuuje się ku górze przewieszonym zacięciem zaś WHP 1205 przechodzi dalej niż (D) w lewo (?).
Kto: 
Piotrek S. + Kamila