Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka, Kacza, Złomisk, Żabia Mięguszowiecka
Miejsce: 
Pusta Turnie (Skrajna, Zadnia), Wschodni Żelazny Szczyt
Nazwa drogi: 
Waga - Pusta Ławka - Wschodnie Żelazne Wrota
Skala: 
S - skala skitury Życzkowskiego
Wycena uzupełniająca: 
S3
Czas: 
9h
Data: 
2022-03-24
Uwagi: 
Klasyczna pętla z Mięguszowieckiej przez Wagę, trawers pod Galerią Gankową, na Pustą Ławkę, do Kaczej, przez Kaczy Bańdzioch na Wschodnie Żelazne Wrota i przez Złomiska w dół. Całość z parkingu ok. 9h.
Kto: 
Greg, Marcin, Wojciech