Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Próg Kotła Kościelcowego
Nazwa drogi: 
Droga Klisia
Wycena: 
V
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
OS
Czas: 
2h
Data: 
2022-01-16
Kto: 
Łukasz Misiakiewicz, Paweł Pępek
Klub: 
ŚKA, NZ