Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Bula pod Bańdziochem
Nazwa drogi: 
Ślaski Komin
Wycena: 
VII+
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
Os
Czas: 
3h
Data: 
2021-03-27
Uwagi: 
Droga o wycenie 5, A1. 3 wyciag OS PP (propozycja wyceny: M7+). Pozostałe wyciagi trudności do 5/5+ w zależności od ilości śniegu.
Kto: 
Warmuz R, Warmuz B, Skrocki R
Klub: 
Kw Wawa