Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Buczynowa
Miejsce: 
Orla Baszta
Nazwa drogi: 
Południowa depresja
Wycena: 
II
Czas: 
20min
Data: 
2020-11-15
Uwagi: 
Zejście z Orlej Przełączki Niżniej do Dolinki Buczynowej. WHP277, WC18/121. W przewodniku Paryskiego wycena "nieco trudno" ze znakiem zapytania. U Cywińskiego po prostu "nieco trudno". W rzeczywistości z całą pewnością II, do tego momentami krucho, bardzo wąsko i stromo. Z całą pewnością to nie turystyka.
Kto: 
Greg