Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pusta
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Nazwa drogi: 
Prawi Wrześniacy
Wycena: 
VI+
Czas: 
2h45min
Data: 
2020-11-09
Uwagi: 
Wyciąg VI- poniżej płyt w mojej ocenie raczej V+. Ostatni wyciąg (VI+) przepiękny.
Kto: 
Greg, Tatranek