Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Nazwa drogi: 
Bludný Holandan + warianty własne
Wycena: 
IV
Styl: 
OS
Data: 
2020-10-25
Uwagi: 
http://www.tatry.nfo.sk/cesta.php?obr=stity//0830//08300930.p
Kto: 
Dawid Byledbał, Ania Kwinta
Klub: 
KW Zakopane (DB)