Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Szczyrbski Szczyt
Nazwa drogi: 
Chudy
Wycena: 
III+
Wycena uzupełniająca: 
Łatwo i krucho
Data: 
2020-09-13
Kto: 
Paweł Ratyński Monika Zawistowska