Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Wołowa Turnia
Nazwa drogi: 
Puškáš
Wycena: 
VI+
Data: 
2020-09-12
Kto: 
Teresa Szuścik, Patryk Ćwiertnia
Klub: 
KW Bielsko-Biała