Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Nazwa drogi: 
Euforia
Wycena: 
VI+
Wycena uzupełniająca: 
VI
Styl: 
Os
Data: 
2020-08-22
Kto: 
Aluth&Mario
Klub: 
Wieżos