Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Zielona Gąsienicowa
Miejsce: 
Zawratowa Turnia
Nazwa drogi: 
Przez Niebieską Przeł.
Wycena: 
II
Wycena uzupełniająca: 
wariant III
Czas: 
25 min.
Data: 
2020-08-17
Uwagi: 
Na Niebieską Przeł. drogą WHP 65. Odcinek B, po ostatnim obrywie uskoku Niebieskiej Turni znów uległ modyfikacji. Można go przejść na wprost, rysą (wówczas łatwo) lub kruchą ścianką od lewej strony (wówczas III, bardzo krucho). Z Zawratowej Turni granią na Kościelcową Przeł. Z niej trawers po wschodniej stronie na przełączkę na drodze WHP 100 znajdującą się na stanowisku po piątym wyciągu. Cd. --->
Kto: 
Piotrek S.