Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Mała Kapałkowa Turnia, Pośrednia Kapałkowa Turnia
Nazwa drogi: 
Marekov ľad + Magurská lávka
Wycena uzupełniająca: 
WI5/WI3
Styl: 
OS
Data: 
2019-03-02
Kto: 
Patrycja Głowacka, Martin Janáček