Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hlińska
Miejsce: 
Skrajna Garajowa Turnia
Nazwa drogi: 
Firhang
Wycena uzupełniająca: 
WI5+/M5+
Styl: 
OS
Czas: 
2,5
Data: 
2020-02-09
Kto: 
Damian Granowski, Martin Janáček