Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Nazwa drogi: 
Superstok
Wycena: 
VIII-
Wycena uzupełniająca: 
M6, WI5
Czas: 
4h
Data: 
2017-12-18
Kto: 
M.Červienka, J.Kořínek, J.Korenko