Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Staroleśna
Nazwa drogi: 
Od Zvodnej lávky
Wycena: 
II
Czas: 
1 hod
Data: 
2017-02-07
Uwagi: 
Hrebeň Vesterov štít- Bradavica. Skala suchá, sneh firn. Od 2000 m.n.m. inverzia (teplo)
Kto: 
M.Červienka, O.Húserka