Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Łomnicka
Miejsce: 
Łomnica
Nazwa drogi: 
Motyka
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M5+
Styl: 
OS
Czas: 
7,5
Data: 
2017-01-29
Uwagi: 
W ramach łańcuchówki "3/4"
Kto: 
Gosia Grabowska, Kajman
Klub: 
KW Warszawa