Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka, Furkotna
Miejsce: 
Wielkie Solisko, Szczyrbskie Solisko
Nazwa drogi: 
Szczyrbskie Solisko
Skala: 
S - skala skitury Życzkowskiego
Data: 
2016-04-15
Uwagi: 
grania od kolejki Szczyrbskie Solisko zjazd http://www.tatry.nfo.sk/stena.php?kod=07940913:Solisko-Mlynick%E9-%8Atrbsk%E9:2301 nr 5 (war z wierzchołka,z powodu braku sniegu najstromsze miejsce mineliśmy z lewej). w gore na szarą ławke i zjazd http://www.miropeto.sk/skialp-sprievodca/mlynicka/Solisko_v1.2.jpg c1 war c2 w gore doliną i na 1 przełączke na pn od I1 http://www.miropeto.sk/skialp-sprievodca/mlynicka/SoliskoVelke_v1.1.jpg zjazd równolegle jak I1 (można swobodnie tam odbić) i I2 podejscie na bystrą ławke zjazd do furkotnej i góra dół https://pl.wikipedia.org/wiki/Liptowska_Prze%C5%82%C4%85czka
Kto: 
gorolaz + 1