Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Małej Zimnej Wody
Miejsce: 
Łomnica
Nazwa drogi: 
Lomnicka kopa Žlabom
Wycena: 
III
Czas: 
2,5 hod
Data: 
2015-12-28
Uwagi: 
Dážď...
Kto: 
T.Suchý, M.Červienka