Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Szatan
Nazwa drogi: 
Środkowa depresja
Wycena: 
II
Czas: 
2h30min
Data: 
2015-12-27
Uwagi: 
Niezwykle mało śniegu, progi odsłonięte, śniegi twarde. Zejście granią na Szatanią Przełęcz i z niej Czarcim Żlebem wprost na zachód (górny próg odsłonięty).
Kto: 
Greg, Polan