Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Granią od Lodowej Kopy
Data: 
2014-08-29
Kto: 
Barbara Chowaniak-Kleszcz, Grzegorz Kleszcz
Klub: 
KW Bielsko-Biała