Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 226 - 250
Łącznie: 3693
Np. 2021-09-20
Np. 2021-09-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycenasortuj malejąco Data Akcja
Batyżowiecka Grań Batyżowiecki Szczyt II 2014-07-13 Szczegóły
Wariant do drogi WHP1277 Mały Siarkan II 2014-05-10 Szczegóły
Trawers od Durnej po Klimkową Przełęcz Durny Szczyt II 2013-12-29 Szczegóły
Grań Gładkiego Wierchu Gładki Wierch, Szpiglasowy Wierch II 2021-07-04 Szczegóły
Droga przez płytę Mnich II 2021-05-21 Szczegóły
Przez Ciężkie Koryto i wschodnią grań Niżnie Rysy II 2016-08-16 Szczegóły
Grań Fajek Wierch pod Fajki II 2020-11-13 Szczegóły
Kołowa Grań Kołowy Szczyt II 2017-08-30 Szczegóły
Zawratowa Turnia od Mylnej Zawratowa Turnia II 2021-08-08 Szczegóły
Stanisławski Skrajna Nowoleśna Turnia II 2020-08-27 Szczegóły
WHP2428 Kieżmarska Kopa II 2020-07-01 Szczegóły
Droga Tatarki Gerlach II 2017-08-31 Szczegóły
Rysa Kordysa Zawratowa Turnia II 2014-01-25 Szczegóły
WHP 2203 Mały Jaworowy Szczyt, Zadnia Jaworowa Turnia II 2018-08-04 Szczegóły
Od płd. - zach. (Jankową Drabiną) Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Szczegóły
Płd. - zach. grzędą. Orla Baszta II 2020-11-07 Szczegóły
GGTW: Kopa Lodowa - Lodowy Zwornik Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt, Lodowy Zwornik II 2019-10-26 Szczegóły
Žľabom do štrbiny nad Kotlinami (S stena) Krywań II 2016-12-19 Szczegóły
grań Kończystej Kończysta II 2016-09-10 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2014-09-18 Szczegóły
Walentkowa Grań Świnica II 2014-07-20 Szczegóły
Droga przez płytę Mnich II 2021-06-02 Szczegóły
GGT: Waga - Wysoka Wysoka, Ciężki Szczyt II 2017-08-02 Szczegóły
Krywańska Grań Krywań II 2016-09-14 Szczegóły
Grań Żabiego Konia Żabi Koń II 2019-09-15 Szczegóły

Strony