Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 3676 - 3700
Łącznie: 3734
Np. 2021-10-28
Np. 2021-10-28
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Lobby Instruktorskie + Byczkowski Kościelec V+ 2013-06-21 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI 2013-06-21 Szczegóły
Orłowski Mnich V- 2013-06-20 Szczegóły
Klasyczna, Alabama Projekt Mnich VI+ 2013-06-20 Szczegóły
Orłowskiego Mnich V- 2013-06-20 Szczegóły
Południowy Filar Kozi Wierch 2013-06-19 Szczegóły
Prawe Żeberko Skrajny Granat V+ 2013-06-19 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V- 2013-06-18 Szczegóły
Festiwal Granitu, Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-06-17 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-06-17 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI 2013-06-17 Szczegóły
Świnicka Grań Świnica III 2013-06-16 Szczegóły
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 2013-06-16 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-06-16 Szczegóły
Lipka -Święcicki (do rampy), Płyty Kriššáka (góra) Kieżmarski Szczyt VI+ 2013-06-16 Szczegóły
GGTZ: Kasprowy - Kończysty Starorobociański Wierch 2013-06-16 Szczegóły
Lewa Pilchówka Zamarła Turnia V 2013-06-16 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2013-06-16 Szczegóły
Koziczyński - Uznański - Englisch Ostry Szczyt II 2013-06-09 Szczegóły
Świerz Żabi Szczyt Niżni III 2013-05-19 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VII- 2013-05-19 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-05-19 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI 2013-05-16 Szczegóły
Dolny Kriššák + Lewy Puškáš Kieżmarski Szczyt V 2013-05-11 Szczegóły
Łomnickim Korytem przez Cmentarzysko do Lejkowego Kotła Łomnica 2013-04-21 Szczegóły

Strony