Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 3482
Np. 2021-06-17
Np. 2021-06-17
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Filar Grosza Mały Kieżmarski Szczyt III 2020-01-17 Szczegóły
Cesta cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2014-11-11 Szczegóły
Kubínovo rebro Młynickie Solisko III 2018-08-03 Szczegóły
Szare Zacięcie Mięguszowiecki Szczyt Wielki VII 2013-12-19 Szczegóły
Przez "miedziany śnieżnik' i przeł. pod łomnicą Łomnica III 2016-07-07 Szczegóły
Motyka Diabla Turnia IV 2020-07-26 Szczegóły
Przypadek Zadni Granat V+ 2015-07-02 Szczegóły
Grań Grantów Wielickich Rogata Turnia, Mała Granacka Turnia, Wielka Granacka Turnia, Dwoista Turnia II 2020-09-14 Szczegóły
Grań Mięguszy Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 2014-06-28 Szczegóły
Droga Kajki Kościelec VI 2015-08-27 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2017-06-12 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-08-03 Szczegóły
Talon na Balon Turnia Zwornikowa V 2016-02-20 Szczegóły
Południowe Żebro / Droga Świerza Wołowa Turnia III 2019-09-16 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia IV+ 2014-07-04 Szczegóły
Środkowe Żebro Skrajny Granat V- 2018-04-15 Szczegóły
Lobby Instruktorskie Kościelec VII 2013-09-08 Szczegóły
Lewy Motyka (Jaskynky) Ostry Szczyt V 2016-08-28 Szczegóły
Klemensiewiczov žľab Świstowy Szczyt IV 2019-11-27 Szczegóły
Rysa Strzelskiego Wielka Mnichowa Baba V 2015-03-22 Szczegóły
Klasická cesta Mały Lodowy Szczyt V- 2018-11-09 Szczegóły
Zachód Grońskiego Mała Wołowa Szczerbina 2014-03-11 Szczegóły
Żleb Sławkowska Kopa II 2017-01-31 Szczegóły
Klasyczna Mały Lodowy Szczyt V- 2020-08-12 Szczegóły
Jaworowa Grań: Szeroka Przełęcz - Mały Jaworowy Szczyt Mały Jaworowy Szczyt, Zadnia Jaworowa Turnia, Wielka Jaworowa Turnia, Jaworowy Róg III 2015-08-02 Szczegóły

Strony