Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 94
Łącznie: 94
Np. 2021-06-17
Np. 2021-06-17
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
JZ pilier Durny Szczyt IV 2018-04-15 Szczegóły
Tatarka-Michalko Pośrednia Grań IV+ 2018-02-22 Szczegóły
Hrebeň: Slavkovský štít - Bradavica - Východná Vysoká Sławkowski Szczyt, Sławkowska Kopa, Zadnia Sławkowska Czuba, Skrajna Sławkowska Czuba, Skrajna Nowoleśna Turnia, Pośrednia Nowoleśna Turnia, Zadnia Nowoleśna Turnia, Skrajna Warzęchowa Turnia, Zadnia Warzęchowa Turnia, Staroleśna, Zwalista Turnia, Baniasta Turnia, Mała Wysoka III 2018-02-20 Szczegóły
Alternatívny ľad Próg Doliny Ciężkiej VI 2018-02-16 Szczegóły
Titanova pasca Rogowa Grań IV+ 2018-01-01 Szczegóły
Stará cesta Galeria Gankowa IV 2017-12-26 Szczegóły
Superstok Osterwa VIII- 2017-12-18 Szczegóły
Orolínova cesta Wołowa Turnia VII 2017-06-22 Szczegóły
Weberovka Mały Kieżmarski Szczyt VI 2017-06-21 Szczegóły
Cesta Komarnickych Zadni Gerlach III 2017-02-26 Szczegóły
Grog Turnia nad Polaną V- 2017-02-25 Szczegóły
Mengusovský pilier Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2017-02-15 Szczegóły
Sopeľ Ponad Ogród Turnia 2017-02-14 Szczegóły
Glejdurova cesta Zwalista Turnia V+ 2017-02-07 Szczegóły
Od Zvodnej lávky Staroleśna II 2017-02-07 Szczegóły
Motykova cedta Wysoka IV 2017-02-01 Szczegóły
Superdirettissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2017-01-31 Szczegóły
Hrebeň Snehových veží Lodowy Szczyt III 2017-01-29 Szczegóły
SZ hrebeň (Dorawski-Szcepanski) Mała Śnieżna Turnia III 2017-01-29 Szczegóły
Kuchař-Svatoš Wyżnia Kapałkowa Ławka III 2017-01-27 Szczegóły
Pravou časťou (Dorawski) Lodowy Szczyt IV 2017-01-27 Szczegóły
Diretissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2017-01-24 Szczegóły
Przez plyte Mnich II 2017-01-24 Szczegóły
Stanislawskeho cesta Lodowy Zwornik V 2017-01-21 Szczegóły
Ľadové dolinky Śnieżny Szczyt 2017-01-20 Szczegóły
Do Ľadového sedla Śnieżne Czuby 2017-01-11 Szczegóły
Stanislawskeho cesta Mała Śnieżna Turnia V 2017-01-10 Szczegóły
Suchý hrebeň Lodowy Szczyt III 2016-12-31 Szczegóły
Ľavou časťou steny (SZ stena) Lodowy Szczyt II 2016-12-30 Szczegóły
Krivánsky hrebeň Krywań III 2016-12-22 Szczegóły
Žľabom do štrbiny nad Kotlinami (S stena) Krywań II 2016-12-19 Szczegóły
Ľavým Žľabom (SZ stena) Krywań III 2016-12-19 Szczegóły
Skákal pes Osterwa VIII+ 2016-09-09 Szczegóły
Chamomilla Wschodni Żelazny Szczyt IX- 2016-09-08 Szczegóły
Chamomilla Wschodni Żelazny Szczyt 2016-07-02 Szczegóły
Variant PP Wielka Łomnicka Baszta IX+ 2016-06-30 Szczegóły
Budhove oči Mały Gerlach VII 2016-06-21 Szczegóły
Carpe Diem Osterwa VIII- 2016-06-16 Szczegóły
Sedlo pred Prostredným Pośrednia Grań 2016-03-25 Szczegóły
Bailando Mały Durny Szczyt V+ 2016-01-08 Szczegóły
Puškašova cesta Mały Durny Szczyt VI 2016-01-07 Szczegóły
Žlabom do Magurskej lávky Niżnia Kapałkowa Ławka III 2016-01-04 Szczegóły
Pravý komín Skrajna Jaworowa Przełęcz IV+ 2016-01-03 Szczegóły
Komín návratov Ryglowa Przełęcz V- 2016-01-01 Szczegóły
Žlabom Rysy V 2015-12-30 Szczegóły
Žlabom do Kahulskej štrbiny Kończysta IV 2015-12-29 Szczegóły
Priečne stenou Kończysta II 2015-12-29 Szczegóły
Lomnicka kopa Žlabom Łomnica III 2015-12-28 Szczegóły
Cesta Komarnických Łomnica III 2015-12-23 Szczegóły
Vidlový hrebeň Łomnica V 2015-12-23 Szczegóły
Häberleinova cesta Żabi Koń IV 2015-11-01 Szczegóły
Ľavým vhĺbením- Puškáš Kieżmarski Szczyt IV 2015-10-31 Szczegóły
Pravým vhĺbením- Puškáš Kieżmarski Szczyt V 2015-10-31 Szczegóły
Hranaty kut Huncowski Szczyt VI 2015-10-02 Szczegóły
Elina Osterwa VIII 2015-06-17 Szczegóły
Slepa ulička Osterwa VIII- 2015-06-17 Szczegóły
Pochylého platňa Jastrzębia Turnia VIII 2015-06-13 Szczegóły
Pavúci lezú do neba Jastrzębia Turnia VIII- 2015-06-13 Szczegóły
Kominom Skrajna Garajowa Ławka V 2015-03-20 Szczegóły
Pochop človeka Młynarzowa Turnia V 2015-02-28 Szczegóły
Sawickeho depresia Kaczy Mnich IV 2015-02-27 Szczegóły
Weberovka Mały Kieżmarski Szczyt VI 2015-02-19 Szczegóły
Firhang Skrajna Garajowa Turnia V+ 2015-02-15 Szczegóły
Rebrom Koprowy Wierch II 2015-02-12 Szczegóły
Depresja Staszla Świnica IV 2015-02-07 Szczegóły
SV rebro Pośrednia Turnia II 2015-02-07 Szczegóły
Pravé rebro Szczyrbskie Solisko III 2015-02-02 Szczegóły
Loteryjka Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła VI 2015-01-28 Szczegóły
Poziomkowa droga Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła IV+ 2015-01-27 Szczegóły
Cień Wielkej Góry Mięguszowiecki Szczyt Czarny VI 2015-01-26 Szczegóły
Zulawskeho cesta Pośrednia Złota Kazalnica IV 2015-01-25 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka III 2015-01-21 Szczegóły
Brągiew siwa Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła V 2015-01-16 Szczegóły
Trhlinou Sławkowski Szczyt IV+ 2014-12-26 Szczegóły
Indianske leto Baranie Rogi VII- 2014-11-29 Szczegóły
Urbanović-Zdiarsky Podufała Baszta VI+ 2014-11-28 Szczegóły
Šádek / Šádkova cesta Baranie Rogi IV 2014-11-14 Szczegóły
Filar Kellego / Kelleho pilier Jaworowy Szczyt V 2014-11-11 Szczegóły
Stará cesta Jastrzębia Turnia III 2014-11-10 Szczegóły
Jastrzębia Grań / Karbunkulový hrebeň Jastrzębia Turnia, Mały Kołowy Szczyt, Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt III 2014-11-10 Szczegóły
Kuchař / Kucharova cesta Gerlach VI 2014-07-05 Szczegóły
Orolin-Bakoš Kozia Turnia VII- 2014-06-29 Szczegóły
Stanisławski / Stanislawskeho depresia Czarny Szczyt IV 2014-06-28 Szczegóły
Šádek Czarny Szczyt IV+ 2014-06-28 Szczegóły
Puskas (war. Tatarki) / Puskasov pilier (var. Tatarka) Czarny Szczyt V 2014-06-28 Szczegóły
Grań Soliska / Soliskovy hreben Wielkie Solisko III 2014-04-05 Szczegóły
Glejdurov lad (Ľavy žlab) Świstowy Szczyt III 2014-03-31 Szczegóły
Tatarka-Gibas Pośrednia Grań VI 2014-03-30 Szczegóły
Żleb Karczmarza / Krčmarov žlab Mały Gerlach II 2014-03-29 Szczegóły
Filar Slamy / Slámov pilier Łomnica V 2014-01-08 Szczegóły
Tatarka-klient Mała Kapałkowa Turnia IV 2014-01-01 Szczegóły
Dolina Śnieżna / Ľadové dolinky Śnieżny Szczyt III 2013-12-30 Szczegóły
Poľsky komín Skrajna Jaworowa Przełęcz IV 2013-12-29 Szczegóły
Stanisławski Pośredni Gerlach IV 2013-12-21 Szczegóły