Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Kołowa, Jastrzębia
Miejsce: 
Kołowy Szczyt
Name of the route: 
Kołowa Grań
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M3
Style: 
OS
Time: 
11h
Date: 
2012-03-17
Comments: 
Brak informacji o wcześniejszym przejściu całej grani w zimie kalendarzowej, ściana czołowa Kołowej Kazalnicy ominięta została północnym żlebem Kołowego Karbiku, czas liczony od wejścia w żleb po osiągnięcie Kołowego Szczytu.
Who: 
Greg, RR