Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Name of the route: 
Rokokowa Kokota
Scale: 
IX
Style: 
RP
Date: 
2013-07-28
Comments: 
Wyciągi 1. M (FA), 2. M (RP), 3. J (OS)
Who: 
Michał Matrejek, Jakub Kłobut