Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Próg Kotła Kościelcowego
Name of the route: 
Kliś
Scale: 
IV+
Style: 
OS
Date: 
2021-03-15
Comments: 
1 wyciąg III, 2 wyciąg II m. IV, 3 wyciąg IV+. Zejście pierwszym żlebem orograficznie na lewo.
Who: 
Jakub Brzosko, Dawid Byledbał
Club: 
KW Zakopane