Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Sławkowski Szczyt
Name of the route: 
Tragikomedia + Veverka
Scale: 
VII
Wycena uzupełniająca: 
M7 WI4
Style: 
OS
Time: 
4h
Date: 
2021-02-07
Comments: 
Droga z jednym trudnym wyciągiem prowadzącym przewieszającym się 25-metrowym zacięciem - tam początkowo 3 haki i 1 spit przy niebezpiecznej odstrzelonej płycie, reszta własna. Ostatnie dwa wyciągi i zjazdy Silvestrovskym w deszczu. Na dojściu pod drogę przeszliśmy Lodospad Veverki (dobrze wylany), można obejść lewą stroną jeżeli nie chcemy go robić lub nie ma warunków. Warto połączyć z kluczowym wyciągiem z Piranhi (M6+) - dostaniemy się pod niego łatwo po wyjściu z trudności Tragikomedii.
Who: 
Andrzej Ficek, Michał Zygma
Club: 
KW Bielsko-Biała