Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Żabia Mięguszowiecka
Miejsce: 
Wołowa Turnia
Name of the route: 
"Poczekalnia"
Scale: 
III
Time: 
2h
Date: 
2020-09-12
Comments: 
Pod ścianą tłumy, pod drogami i w ścianie kolejki. Rezygnując z czekania zrobiliśmy pierwszy wyciąg do Wołowej Półki rzadko chodzonym oryginalnym dołem drogi Świerza. Dalej szliśmy między pd. żebrem z drogą Świerza a pd. depresją z drogą Zdiarskiego. Z łatwo dostępnego kociołka w pd. depresji dwoma wyciągami wprost do szczytu. Miejscami trawy, ale też ładne płyty, zasadniczo lito.Teren choć nie opisany, wygląda na chodzony, po drodze trzy stare stanowiska zjazdowe.
Who: 
Agnieszka Banaś, Adam Śmiałkowski