Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Name of the route: 
Niemoralny taniec
Scale: 
VIII-
Wycena uzupełniająca: 
VIII-
Style: 
RP
Date: 
2020-08-22
Comments: 
Czas najwyższy na wymianę niektórych boltów na wyciągu VII+
Who: 
Mario&Aluth
Club: 
Wieżos