Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Próg Doliny Ciężkiej
Name of the route: 
Alternatívny ľad
Scale: 
VI
Wycena uzupełniająca: 
WI5, M4
Date: 
2018-02-16
Who: 
O.Húserka, D.Myslivec, M.Červienka