Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Name of the route: 
Superstok
Scale: 
VIII-
Wycena uzupełniająca: 
M6, WI5
Time: 
4h
Date: 
2017-12-18
Who: 
M.Červienka, J.Kořínek, J.Korenko