Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 276 - 300
Łącznie: 4398
E.g., 2024-07-14
E.g., 2024-07-14
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycenasort descending Data Akcja
Zachodnia grań Zadni Mnich II 2014-09-06 Szczegóły
Krywańska Grań Krywań, Ramię Krywania, Turnia nad Korytem, Zadnia Krywańska Turnia, Pośrednia Krywańska Turnia, Skrajna Krywańska Turnia, Wielka Krywańska Strażnica, Mała Krywańska Strażnica II 2017-10-19 Szczegóły
Grań Morskiego Oka Niżnie Rysy, Rysy, Żabia Przełęcz II 2020-09-22 Szczegóły
przez Płytę Mnich II 2015-05-23 Szczegóły
Rebrom Koprowy Wierch II 2015-02-12 Szczegóły
Batyżowiecka Grań Batyżowiecki Szczyt II 2014-07-13 Szczegóły
Wariant do drogi WHP1277 Mały Siarkan II 2014-05-10 Szczegóły
Trawers od Durnej po Klimkową Przełęcz Durny Szczyt II 2013-12-29 Szczegóły
Martin Zadni Gerlach II 2017-08-14 Szczegóły
Lodospad Mrozekov Czerwona Skałka II 2017-01-29 Szczegóły
Zachodnią Granią Zadni Mnich II 2018-07-08 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2014-09-18 Szczegóły
Walentkowa Grań Świnica II 2014-07-20 Szczegóły
Nowoleśny Filar + Sławkowska Grań Skrajna Nowoleśna Turnia, Zadnia Sławkowska Czuba, Skrajna Sławkowska Czuba, Sławkowska Kopa, Sławkowski Szczyt II 2018-09-16 Szczegóły
Kombinacja WHP2034, WHP2035, WHP2016 Sławkowski Szczyt II 2016-12-17 Szczegóły
Grań Fajek Wierch pod Fajki II 2016-09-11 Szczegóły
Komin Englischa Ostry Szczyt II 2019-10-23 Szczegóły
Grań Kościelców Zadni Kościelec, Kościelec II 2018-05-13 Szczegóły
WHP 1285 Złomiska Turnia II 2017-03-04 Szczegóły
Grań Mięguszy Mięguszowiecki Szczyt Czarny II 2015-08-27 Szczegóły
Droga Kochańczyka Próg Kotła Kościelcowego II 2021-02-07 Szczegóły
Motyka Zawratowa Turnia II 2020-08-20 Szczegóły
Świerz (Zetka) Turnia Zwornikowa II 2019-08-30 Szczegóły
Granią od Chłopka do Mięgusza Czarnego Mięguszowiecki Szczyt Czarny II 2019-06-30 Szczegóły
Lewy filar Jagnięcy Szczyt II 2018-12-19 Szczegóły

Pages