Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mięguszowiecki Szczyt Wielki
Název silnice: 
Czarne Zacięcie
Wycena uzupełniająca: 
V A1
Dátum: 
2014-02-21
Pozornost: 
do połączenia z Szarym Zacięciem
Kdo: 
Paweł Strzelecki, Mateusz Zabłocki
Klub: 
KW Warszawa