Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Kołowa, Jastrzębia
Miejsce: 
Kołowy Szczyt
Název silnice: 
Kołowa Grań
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M3
Styl: 
OS
Čas: 
11h
Dátum: 
2012-03-17
Pozornost: 
Brak informacji o wcześniejszym przejściu całej grani w zimie kalendarzowej, ściana czołowa Kołowej Kazalnicy ominięta została północnym żlebem Kołowego Karbiku, czas liczony od wejścia w żleb po osiągnięcie Kołowego Szczytu.
Kdo: 
Greg, RR