Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pusta
Miejsce: 
Kozi Wierch
Název silnice: 
Południowy Filar
Dátum: 
2013-06-19
Kdo: 
Piotr Rogosz, Iwona Kulas