Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Białej Wody
Miejsce: 
Tatry Wysokie
Název silnice: 
Lodospad Kaskady
Ocenění: 
III+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Styl: 
RP
Čas: 
2:00
Dátum: 
2022-01-16
Kdo: 
Kasia Omyła, Tomek Czernek
Klub: 
KW Bielsko-Biała