Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Sławkowski Szczyt
Název silnice: 
Groszova cesta
Wycena uzupełniająca: 
WI4
Dátum: 
2022-01-16
Pozornost: 
3. ľadový prah dobre vytečený
Kdo: 
Patrycja Głowacka, Martin Janáček, Bartek Szeliga