Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Czuba nad Karbem
Název silnice: 
Prawa droga Niemca
Ocenění: 
V-
Wycena uzupełniająca: 
M5-
Styl: 
OS
Dátum: 
2021-12-15
Kdo: 
Patrycja Głowacka, Martin Janáček