Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Název silnice: 
Euforia
Ocenění: 
VI+
Styl: 
OS
Čas: 
1:20
Dátum: 
2021-07-25
Kdo: 
Katarzyna Omyła, Tomek Czernek
Klub: 
KW Bielsko-Biała