Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Název silnice: 
Rokokowa Kokota
Ocenění: 
IX
Styl: 
RP
Dátum: 
2013-07-28
Pozornost: 
Wyciągi 1. M (FA), 2. M (RP), 3. J (OS)
Kdo: 
Michał Matrejek, Jakub Kłobut