Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Próg Mnichowy
Název silnice: 
Rysa Strzelskiego
Ocenění: 
V+
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M5+
Styl: 
Os
Čas: 
4h
Dátum: 
2021-04-05
Pozornost: 
Choć trawki słabe, to droga piękna.
Kdo: 
Anna Cichoń, Marcin Iciek
Klub: 
Kw Bielsko-Biała