Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Kozia
Miejsce: 
Kozie Czuby
Název silnice: 
Środkową częścią pn. ściany WHP 175
Ocenění: 
III
Wycena uzupełniająca: 
m. IV
Styl: 
OS
Čas: 
4,5 h
Dátum: 
2021-03-07
Pozornost: 
Słabo związany śnieg na płytach.
Kdo: 
Radek Flis, Krystian Loret
Klub: 
KW Lublin, HK Atlas Opava