Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Bula pod Bańdziochem
Název silnice: 
Śląski komin
Ocenění: 
VI+
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M6+
Styl: 
Os
Dátum: 
2021-03-15
Pozornost: 
Klasyczne przejście. Wyciąg za A1 może mieć 6/6+
Kdo: 
Iwona Górowska, Mateusz Górowski
Klub: 
GOPR Bieszczady