Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Bula pod Bańdziochem
Název silnice: 
Ślaski Komin
Ocenění: 
VII+
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
Os
Čas: 
3h
Dátum: 
2021-03-27
Pozornost: 
Droga o wycenie 5, A1. 3 wyciag OS PP (propozycja wyceny: M7+). Pozostałe wyciagi trudności do 5/5+ w zależności od ilości śniegu.
Kdo: 
Warmuz R, Warmuz B, Skrocki R
Klub: 
Kw Wawa