Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Skrajne Solisko
Název silnice: 
Labirynt Fauna
Ocenění: 
IV
Wycena uzupełniająca: 
IV A1
Čas: 
10
Dátum: 
2013-01-28
Pozornost: 
Wysokość ściany 350 m
Kdo: 
Andrzej Pronobis, Marek Pronobis, Marianna Madry
Klub: 
Katowice