Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Polskich
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Název silnice: 
Mu-mu-mu i Prawi Wrześniacy
Ocenění: 
VIII-
Styl: 
1xAF
Čas: 
3h + 2h
Dátum: 
2020-11-15
Pozornost: 
Ostatki sezonu letniego na Zamarłej, Słońce w ścianie od 9 do 15, wcześniej i później bardzo zimno. Dużo zespołów szczególnie na Motyce, FG i LW. Rano zrobiliśmy Prawych Wrześniaków (VI+), droga jest piękna, warto więc na nią wracać. Na MU drugi, kluczowy wyciąg wymagał rozpatentowania wejścia pomiędzy okapy, gdy już trudność udało przejść się w ciągu, niestety blok przydarzył się dwa metry pod stanem (stąd 1xAF). Reszta drogi już sprawnie. Dużo wspinania jak na Zamarłą (IV, VIII-,VII, VII-, VII-), świetne płyty na 3 i 5 wyciągu, stare ringi z pręta mają się dobrze - tylko jeden na L2 uderzony i trzeba przewlekać repa. Przydatne kilka małych/średnich mechaników na L3 i L4.
Kdo: 
Ania Cichoń, Andrzej Ficek
Klub: 
KW Bielsko-Biała