Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Název silnice: 
Superstok
Ocenění: 
VIII-
Wycena uzupełniająca: 
M6, WI5
Čas: 
4h
Dátum: 
2017-12-18
Kdo: 
M.Červienka, J.Kořínek, J.Korenko