Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Niżnia Kapałkowa Ławka
Název silnice: 
Žlabom do Magurskej lávky
Ocenění: 
III
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI 3
Čas: 
2 hod
Dátum: 
2016-01-04
Pozornost: 
Chamonix!
Kdo: 
M.Červienka, Louisa